събота, 3 ноември 2007 г.

Страст

Нощ разлята
кадифено синя.
... ти си тук...
Загледани в догарящата свещ.
С чаши в ръце
недоизпита страст,
разлята жар по вените
горим в бягащите по телата
светлини .
В копнеж преплетени са пръстите.
Разтварят устните, жадуван
миг.
Като ненужна кожа
дрехите по пода свлечени
Аз съм стих.
Прочиташ ме,
с задъхани ръце.
Преливаш в мен
Горим...

четвъртък, 1 ноември 2007 г.

Мечтая си

Пристъпвам с сънищата ти
невинно,
сякаш влизам
в недокосван храм.
Искам с облаците бели
да потанцуваме,
стиснали в ръцете си мечти.
И по лъчите на изгряващата
в нас любов
да се надбягваме,
потънали
в онзи Наш
прекрасен сън.